disclaimer.png

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruiken van deze website en zich toegang verschaffen tot deze website, betekent dat u als gebruiker instemt met de volgende bepalingen. Mapije stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website. Mapije biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

 

INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

Toepassing van de informatie op de website van Mapije is voor eigen risico. De kunstwerken, sieraden en online programma's kunnen ondersteunend werken maar zijn geen vervangers voor medicatie of enig ander medisch advies. Raadpleeg bij klachten dan ook altijd je huisarts of specialist. 

Mapije streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Mapije wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. Mapije aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel Mapije alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt Mapije geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Alle informatie op deze website (waaronder teksten, foto's, illustraties, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Mapije worden gewijzigd.

VERWIJZINGEN & HYPERLINKS

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn van Mapije dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze website. Deze websites worden niet door Mapije onderhouden en Mapije heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites. Mapije geeft dan ook geen enkele garantie en aanvaardt ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites.

 

VIRUSSEN
Mapije garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.